देशातील सहकारी ग्राहक संस्थांची रचना खालीलप्रमाणे आहे

देशस्तरावर – नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन लि. नवी दिल्ली
राज्यस्तरावर – महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन लि, मुंबई
जिल्हास्तरावर – जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी ग्राहक भांडारे
तालुका व गावस्तरावर – प्राथमिक सहकारी ग्राहक भांडार

महाराष्ट्रात ‘महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन लि. मुंबई’ ही राज्यातील सहकारी संस्थांची शिखर संस्था सन १९६४ रोजी स्थापन झालेली आहे. महासंघाची राज्यात जिल्हास्तरावर एकूण ८ विभागीय कार्यालये व अपना भंडार या नावाने बहुउद्देशिय ग्राहक भंडारे कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन लि. मुंबई या आमच्या संस्थेचा राज्यातील ग्राहक सहकारी चळवळीमध्ये प्रामुख्याने सहभाग आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी ग्राहक संस्थांना योग्य भावात, योग्य मापात चांगल्या जीवनाश्यक वस्तुंचा पुरवठा करणे हा महासंघाचा मुख्य उद्देश आहे.

ग्राहक सहकारी चळवळीमध्ये महासंघाचा व ग्राहक सहकारी संस्थांचा खालीलप्रमाणे सहभाग आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांची होणारी पिळवणूक थांबविणेसाठी, बाजारपेठेवर सहकारी ग्राहक संस्थेच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवण्याचे कामकाज केले जाते. तसेच जिवनावश्यक वस्तुंचा बाजारात तुटवडा झाल्यास, शासनाचे सहकार्याने ग्राहक संस्थांचे मार्फत या वस्तू रास्त दरांने विक्री करण्याचे काम केले जाते.

मुख्य कार्यालय

87-ए, राज चेंबर्स,
पाचवा मजला,
देवजी रतनशी मार्ग, दाणाबंदर,मुंबई - 400 009.
दूरध्वनी : 022-23480520
           022-23484967